AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm cực Tây của nước ta nằm ở?

  • A. xã Sín Thầu – Mường Nhé – Điện Biên
  • B. xã Apachải – Mường Tè – Lai Châu
  • C. xã Apachải – Mường Tè – Điện Biên
  • D. xã Sín Thầu – Mường Tè – Lai Châu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Điểm cực Tây của nước ta ở xã Sín Thầu – Mường Nhé – Điện Biên (sgk Địa lí 12 trang 13).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>