AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Lương mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của các địa điểm

  Địa điểm

  Lượng mưa (mm)

  Độ bốc hơi (mm)

  Cân bằng ẩm (mm)

  Hà Nội

  1676

  989

  +687

  Huế

  2868

  1000

  +1868

  Tp. Hồ Chí Minh

  1931

  1686

  +245

  Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chênh lệch lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của các địa điểm ở nước ta là:

  • A. Đường
  • B. Cột ghép
  • C. Miền
  • D. Tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, Biểu đồ thích  hợp nhất thể hiện sự chên lệch lượng mưa, lương bốc hơi và cân bằng ẩm của các địa điểm ở nước ta là biểu đồ cột ghép.

  Chú ý: có thể dùng phương pháp loại trừ: loại trừ biểu đồ đường vì biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng; biểu đồ miền và biểu đồ tròn thường thể hiện cơ cấu

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA