AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  Cơ cấu lao động đang làm việc ở nước ta phân theo ngành năm 2000 và 2013

  Đơn vị: Nghìn người.

  Năm

  Tổng số

  Chia ra

  Nông-lâm-thủy sản

  Công nghiệp – xây dựng

  Dịch vụ

  2000

  37075

  24136

  4857

  8082

  2013

  52208

  24399

  11086

  16723

  (Nguồn niên giám thống kê Việt Nam, năm 2015)

  Để vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế qua hai năm trên thì bán kính của hai đường tròn sẽ là

  • A. R2013=R2000 ×1,4 (đơn vị bán kính)
  • B. R2013=R2000 ×1,5 (đơn vị bán kính)
  • C. R2013=R2000 ×1,3 (đơn vị bán kính)
  • D. R2013=R2000 ×1,2 (đơn vị bán kính)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>