AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao trong chùy xinap có rất nhiều ti thể? 

  • A. Vì chùy xinap cần nhiều năng lượng để tái tổng hợp lại chất trung gian hóa học
  • B. Vì chùy xinap cần nhiều năng lượng để lập lại trạng thái điện thế nghỉ để tiếp nhận và lan truyền xung thần kinh
  • C. Vì chùy xinap cần nhiều chất hóa học do ti thể tạo ra để tái tổng hợp lại chất trung gian hóa học
  • D. Vì chùy xinap cần nhiều năng lượng để hút các chất trung gian hóa học từ màng sau trở lại chùy xinap

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>