AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các kiểu hướng động sau: 
      (1) Hướng sáng.         (2) Hướng hóa.  (3) Hướng trọng lực âm.(4) Hướng nước.                    (5) Hướng tiếp xúc.

  Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ để vươn lên cao, đó là kết quả của kiểu hướng  

  động nào? 

  • A. (2), (5)
  • B. (5)
  • C. (1), (2), (3), (4), (5)
  • D. (1), (3), (5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>