AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các ví dụ ứng động sau: 
     (1) Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối. 
     (2) Hoa nghệ tây nở và cụp do sự biến đổi của nhiệt độ. 
     (3) Khi va chạm, lá cây trinh nữ cụp lại. 
     (4) Vận động bắt mồi của cây gọng vó. 
     Có bao nhiêu ví dụ thuộc ứng động không sinh trưởng? 

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>