AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cô đặt tình huống:  Giả sử bạn đang đi chơi, bất ngờ gặp một con chó dại ngay trước mặt. Bạn có hành động như thế nào? 
      - Bạn A: Em sẽ bỏ chạy. 
      - Bạn B: Em sẽ tìm cành cây hay nhặt hòn đá gần đó để tự vệ. 
      - Bạn C: Em sẽ leo lên cái cây gần nhất để tránh. 
      - Bạn D: Em sẽ đứng im. 
      Dựa vào hành động của các bạn trên hãy chọn kết luận chính xác về phản xạ trên: 

  • A. Đây là phản xạ có điều kiện và phản xạ đặc trưng cho loài
  • B. Đây là phản xạ có điều kiện, và phản xạ đặc trưng cho từng cá thể
  • C. Đây là phản xạ không điều kiện, và phản xạ đặc trưng cho từng loài
  • D. Đây là phản xạ không điều kiện, và phản xạ đặc trưng cho từng cá thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>