AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói đến điện thế hoạt động, nhận định nào sau đây là đúng?

  • A. Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn kế tiếp nhau theo thứ tự: tái phân cực → đảo cực →mất phân cực
  • B. Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn kế tiếp nhau theo thứ tự: mất phân cực → đảo cực →tái phân cực
  • C. Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn kế tiếp nhau theo thứ tự: đảo cực → mất phân cực →tái phân cực
  • D. Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn kế tiếp nhau theo thứ tự: đảo cực → tái phân cực →mất  phân cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>