AMBIENT
  • Câu hỏi:


    Một nhóm học sinh nghiên cứu cung  phản xạ : Kim nhọn đâm vào ngón tay→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi vận động của dây thần kinh tủy →ngón tay co lại. Sau đó các em học sinh đưa ra các nhận định sau: 
        1- Học sinh 1: Bộ phận tiếp nhận kích thích là thụ quan đau ở tay. 
        2- Học sinh 2: Đây là phản xạ không điều kiện. 
        3- Học sinh 3: Đây là phản xạ có điều kiện. 
        4- Học sinh 4: Bộ phận thực hiện phản xạ là cơ ngón tay. 
        5- Học sinh 5: Ngón tay là bộ phận xử lí thông tin và quyết định hành động. 
       Nhận định của học sinh nào là không chính xác: 

    • A. 2, 5
    • B. 3, 4, 5
    • C. 3, 5
    • D. 1, 2, 4

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>