AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao xung thần kinh trong cung phản xạ chỉ lan truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng? 

  • A. Vì lan truyền xung thần kinh trong cung phản xạ là lan truyền trên sợi trục thần kinh, mà lan truyền trên sợi trục thần kinh chỉ lan truyền một chiều từ giữa sợi trục đến cuối sợi trục nơron
  • B. Vì lan truyền xung thần kinh trong cung phản xạ là lan truyền xung thần kinh qua xinap, mà xung thần qua xinap chỉ lan truyền một chiều từ màng sau xinap tới màng trước xinap
  • C. Vì lan truyền xung thần kinh trong cung phản xạ là lan truyền trên sợi trục thần kinh, mà lan truyền trên sợi trục thần kinh chỉ lan truyền một chiều từ giữa sợi trục đến thân nơron
  • D. Vì lan truyền xung thần kinh trong cung phản xạ là lan truyền xung thần kinh qua xinap, mà xung thần qua xinap chỉ lan truyền một chiều từ màng trước xinap tới màng sau xinap

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>