AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là kết hợp của các kiểu ứng động nào? 

  • A. Nhiệt ứng động và thủy ứng động
  • B. Ứng động tổn thương
  • C. Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động 
  • D. Quang ứng động và điện ứng động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>