AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ứng động là gì? 

  • A. Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích định hướng
  • B. Là hình thức phản ứng của sinh vật trước tác nhân kích thích không định hướng
  • C. Là hình thức phản ứng của sinh vật trước tác nhân kích thích định hướng
  • D. Là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>