AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hướng động là gì? 

  • A. Là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định
  • B. Là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ nhiều hướng
  • C. Là hình thức phản ứng của sinh vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định
  • D. Là hình thức phản ứng của sinh vật đối với tác nhân kích thích từ nhiều hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>