AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân biệt cảm ứng ở thực vật và cảm ứng động vật.

  Lời giải tham khảo:

  Nội dung Cảm ứng ở thực vật Cảm ứng ở động vật
  Đặc điểm 

  – Phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng

  – Chưa có hệ thần kinh

  -Phản ứng nhanh, dễ nhận thấy, hình thức phản ứng đa dạng

  – Có hệ thần kinh

  Các hình thức Hướng động( vận động định hướng)và ứng động(vận động cảm ứng) Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh : dạng lưới , dạng chuôĩ hạch, dạng ống

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>