YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi tìm hiểu về điện sinh học và sự lan truyền xung thàn kinh trên sợi trục thần kinh, một số học sinh đưa các nhận định sau: 
      1- Khi xung thần kinh lan truyền trên sợi trục thì lan truyền theo một chiều không quay trở lại do xung thần kinh vừa đi qua rơi vào trạng thái trơ tuyệt đối. 
      2-  Khi ngoài màng tích điện dương, trong màng tích điện âm thì tế bào thần kinh sẽ tiếp nhận kích thích,  hình thành và lan truyền xung thần kinh. 
      3- Nếu kích thích giữa sợi trục thì xung thần kinh sẽ lan truyền theo 2 chiều kể từ vị trí xảy ra kích thích. 
      4- Lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin sẽ nhanh hơn và tiêu tốn ít năng lượng hợn so với  lan truyền xung thần kinh trên sợi trục trần 
      Có mấy nhận định không chính xác? 

  • A. 3          
  • B. 1             
  • C. 4         
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>