AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ứng động và hướng động khác nhau ở đặc điểm nào sau đây?

  • A. Khả năng phản ứng của thực vật
  • B. Sự sinh trưởng dãn dài của tế bào
  • C. Số lượng tác nhân kích thích
  • D. Hướng của tác nhân kích thích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>