AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hình thành điện thế hoạt động của mực ống,  giai đoạn đảo cực có đặc điểm:

  • A. Màng ngoài tích điện dương, màng trong tích điện âm
  • B. Ngoài màng tích điện dương, trong màng tích điện âm
  • C. Ngoài màng tích điện âm, trong màng tích điện dương
  • D. Màng ngoài tích điện âm, màng trong tích điện dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>