YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dựa vào diện tiếp xúc, có mấy loại xinap? nêu tên các loại xinap đó.

  Lời giải tham khảo:

  Xinap là được hiểu là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh này với tế bào thần kinh kia, hoặc giữa tế bào thần kinh với những tế bào ở khu vực khác như tế bào cơ hay tế bào tuyến. Chính vì thế, cấu tạo của xinap rất mỏng và nhỏ.

  Hiện nay, có 2 cách phân loại xinap, đó là dựa vào loại tế bào tiếp xúc và dựa vào nhân tố truyền xung thần kinh qua xinap.

  Dựa vào loại tế bào tiếp xúc, ta có 3 loại xinap:

  Xinap thần kinh – thần kinh: đây là xinap tiếp xúc giữa 2 tế bào thân kinh
  Xinap thần kinh – cơ: đây là loại xinap nằm giữa tế bào thần kinh và tế bào cơ
  Xinap thần kinh – tuyến: tương tự vậy, đây là xinap nằm giữa tế bào thần kinh và tế bào tuyến.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>