YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây là kiểu ứng động không theo chu kỳ đồng hồ sinh học?

  • A. Thân cây đậu cô ve quấn quanh cọc rào
  • B. Nở hoa
  • C. Đóng mở khí khổng của lá
  • D. Thức ngủ của lá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA