AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi bị một chiếc kim nhọn châm vào thân, cung phản xạ của thủy tức xảy ra như thế nào? 

  • A. Kích thích \(\Rightarrow \)tế bào cảm giác\(\Rightarrow \) mạng lưới hạch thần kinh \(\Rightarrow \) tế bào biểu mô cơ \(\Rightarrow \)cơ thể co rút tránh kích thích
  • B. Kích thích \(\Rightarrow \)tế bào biểu mô cơ \(\Rightarrow \) mạng lưới thần kinh \(\Rightarrow \)tế bào cảm giác \(\Rightarrow \) cơ thể co rút tránh kích thích
  • C. Kích thích \(\Rightarrow \)tế bào biểu mô cơ \(\Rightarrow \) trung ương thần kinh \(\Rightarrow \) tế bào cảm giác \(\Rightarrow \) cơ thể co rút tránh kích thích
  • D. Kích thích \(\Rightarrow \)tế bào cảm giác \(\Rightarrow \) mạng lưới thần kinh \(\Rightarrow \) tế bào biểu mô cơ \(\Rightarrow \) cơ thể co rút tránh kích thích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>