AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi chất trung gian hóa học gắn vào các thụ thể nằm ở màng sau Xinap sẽ làm cho màng sau: 

  • A. Rơi vào trạng thái trơ tuyệt đối         
  • B. Xuất hiện điện thế nghỉ 
  • C. Xuất hiện điện thế hoạt động      
  • D. Không thay đổi tính thấm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>