AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cảm ứng của cơ bắp khi tách khỏi cơ thể có được coi là phản xạ không?

  • A. Không, Vì cử động này không có sự tham gia của hệ thần kinh
  • B. Có, vì khi kích thích cơ vẫn co 
  • C. Có, vì đó là một bộ phận của cơ thể 
  • D. Không, vì cử động khi bị tách rời là quá yếu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>