AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi bị kim châm vào phần đầu, đỉa sẽ phản ứng như thế nào? 

  • A. Chỉ co chỗ bị châm của phần đầu
  • B. Co toàn thân
  • C. Co toàn bộ phần đầu
  • D. Co phần đầu và phần thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>