ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở? 

  • A. Vì giữa động mạch và tĩnh mạch không có mạch nối.
  • B.  Vì tốc độ máu chảy chậm.              
  • C. Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn. 
  • D. Vì còn tạo hỗn hợp dịch mô và máu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>