YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chu kì hoạt động của tim bao gồm các pha theo thứ tự nào sau đây? 

  • A. Pha co tâm nhĩ -> pha dãn chung -> pha co tâm thất.
  • B. Pha co tâm nhĩ -> pha co tâm thất -> pha dãn chung.
  • C. Pha co tâm thất -> pha co tâm nhĩ -> pha dãn chung. 
  • D. Pha dãn chung -> pha co tâm thất -> pha co tâm nhĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA