• Câu hỏi:

  Cho các nhóm động vật:

  1. Đa số động vật thân mềm.               2. Các loài cá sụn và cá xương.

  3. Động vật đơn bào.                        4. Động vật đa bào có cơ thể nhỏ và dẹp.

  5. Động vật chân khớp.

  Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn hở? 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC