ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các nhóm động vật:

  1. Có xương sống

  2. Mực ống, bạch tuộc, giun đốt

  3. Một số thân mềm và chân khớp

  4. Mực ống, giun đốt, chân khớp

  5. Động vật dưới nước

  6. Động vật trên cạn

  Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn kín? 

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA