ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Các nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín? 

  • A. Thủy tức, giun tròn, giun đốt.       
  • B. Sứa, giun dẹp, sâu bọ.
  • C. Cá, lưỡng cư, giáp xác.                   
  • D.  Lưỡng cư, bò sát, giun đốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>