YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của hệ tuần hoàn hở là 

  • A. máu chảy dưới áp lực cao và tốc độ nhanh.
  • B. máu chảy dưới áp lực thấp và tốc độ chậm.
  • C. áp lực máu được duy trì nhờ tính đàn hồi của thành mạch. 
  • D. khả năng điều hòa tuần hoàn máu nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 45409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA