• Câu hỏi:

  Huyết áp là gì? 

  • A. Áp lực dòng máu khi tâm thất co.
  • B. Áp lực dòng máu khi tâm thất dãn.
  • C. Áp lực dòng máu tác dụng lên thành mạch. 
  • D. Do sự ma sát giữa máu và thành mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC