YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở côn trùng, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào? 

  • A. Vận chuyển dinh dưỡng.                
  • B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết.
  • C. Tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp. 
  • D. Vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA