YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Máu không có chức năng vận chuyển khí ở nhóm động vật nào sau đây? 

  • A. Giun tròn         .          
  • B. Giun đốt.       
  • C. Côn trùng.            
  • D. Giáp xác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>