YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn hở thích hợp với động vật có đặc điểm 

  • A. có kích thước nhỏ, ưa hoạt động.     
  • B. có kích thước nhỏ, ít hoạt động.
  • C. có kích thước lớn, ưa hoạt động.         
  • D. có kích thước lớn, ưa hoạt động kém.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA