• Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn hở thích hợp với động vật có đặc điểm 

  • A. có kích thước nhỏ, ưa hoạt động.     
  • B. có kích thước nhỏ, ít hoạt động.
  • C. có kích thước lớn, ưa hoạt động.         
  • D. có kích thước lớn, ưa hoạt động kém.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC