YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn đơn có đặc điểm 

  • A. máu được bơm với áp lực thấp nên vận tốc máu chảy chậm.
  • B. máu được bơm với áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh.
  • C. máu được bơm với áp lực trung bình nên vận tốc máu chảy nhanh. 
  • D. máu được bơm với áp lực vừa phải nên vận tốc máu chảy nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON