YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự lưu thông của máu trong hệ tuần hoàn kín như thế nào? 

  • A. Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan.
  • B. Máu không được điều hoà và được phân phối nhanh đến các cơ quan.
  • C.  Máu được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan. 
  • D. Máu không được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA