• Câu hỏi:

  Sự lưu thông của máu trong hệ tuần hoàn kín như thế nào? 

  • A. Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan.
  • B. Máu không được điều hoà và được phân phối nhanh đến các cơ quan.
  • C.  Máu được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan. 
  • D. Máu không được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC