YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm sau:

  1.  Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao.

  2. Tốc độ máu chảy chậm, máu đi xa được.

  3. Phân phối máu đến các cơ quan chậm.

  4. Điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao.

  Phương án đúng về ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở là: 

  • A. 1, 4.      
  • B. 2, 4.   
  • C. 2, 3.        
  • D. 1, 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA