YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong hệ dẫn truyền tim, xung điện phát và truyền theo trật tự: 

  • A. nút xoang nhĩ -> nút nhĩ thất-> bó His -> mạng lưới Puockin.
  • B. nút xoang nhĩ -> bó His -> nút nhĩ thất -> mạng lưới Puockin.
  • C. nút xoang nhĩ -> nút nhĩ thất -> mạng lưới Puockin -> bó His. 
  • D. nút xoang nhĩ -> mạng lưới Puockin -> nút nhĩ thất -> bó His.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON