RANDOM
 • Câu hỏi:

  Thành phần của hệ mạch gồm: 

  • A. động mạch và mao mạch. 
  • B. tĩnh mạch và mao mạch.
  • C. động mạch và tĩng mạch.          
  • D. động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>