ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cấu tạo hệ tuần hoàn hở gồm: 

  • A.  tim, động mạch, khoang cơ thể, tĩnh mạch. 
  • B. động mạch, tĩnh mạch.
  • C. hệ mạch.                    
  • D.  tim, động mạch, mao mạch, tĩnh mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>