YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? 

  • A. Sứa, giun tròn, giun dẹp.         
  • B. Giun tròn, giun dẹp, giun đốt                
  • C. Thân mềm, giáp xác, côn trùng.         
  • D. Sâu bọ, thân mềm, bạch tuột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 45414

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA