YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn của đa số động vật thân mềm không có đặc điểm nào? 

  • A. Máu lưu thông trong hệ mạch kín với áp lực thấp.
  • B. Máu có sắc tố hemoxianin màu xanh.
  • C.  Máu và nước mô tiếp xúc trực tiếp với tế bào. 
  • D. Tim chưa phân hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>