• Câu hỏi:

  Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim? 

  • A. Cá xương, chim, thú. 
  • B.  Lưỡng cư, thú.
  • C.  Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú.      
  • D. Lưỡng cư, bò sát sát, thú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC