YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau giữa hệ tuần hoàn ở người và hệ tuần hoàn ở cá là 

  • A. ở cá, máu được oxy hóa khi qua mao mạch mang.
  • B. người có 2 vòng tuần hoàn còn cá chỉ có một vòng tuần hoàn.
  • C. các ngăn tim ở người gọi là các tâm nhĩ và tâm thất. 
  • D. người có hệ tuần hoàn kín, cá có hệ tuần hoàn hở.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA