YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép? 

  • A. Lưỡng cư, bò sát, sâu bọ.           
  • B. Cá, thú, giun đất.
  • C. Lưỡng cư, chim, thú.                  
  • D. Chim, thú, sâu bọ, cá, ếch nhái.                    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA