• Câu hỏi:

  Nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép? 

  • A. Lưỡng cư, bò sát, sâu bọ.           
  • B. Cá, thú, giun đất.
  • C. Lưỡng cư, chim, thú.                  
  • D. Chim, thú, sâu bọ, cá, ếch nhái.                    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC