AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Văn kiện tạo nên cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu là

  • A. Định ước Henxinki năm 1975
  • B. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức năm 1972.
  • C. Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược năm 1972
  • D. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa năm 1972

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 62

  Cách giải:

  Đầu tháng 8-1933, 33 nước châu Âu cùng vói Mĩ và Canada đã kí kết Định ước Henxinki. Định ước này đã tạo nên co chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu lục này

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>