YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội và chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam là do ảnh hưởng của

  • A. cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất ở Trung Quốc
  • B. cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản
  • C. cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc
  • D. cải cách của vua Ra-ma V ở Xiêm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sgk 11 trang 141, suy luận

  Cách giải: Năm 1911, cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc nổ ra đã lật đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập Chính phủ Dân quốc, thi hành hàng loạt các chính sách tiến bộ.

  Trước ảnh hưởng của cách mạng Tân Hợi, tháng 6-1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu cùng với một số người cùng chí hướng trong nước sang đã tuyên bố giải tán Duy tân hội và thành lập Việt Nam Quang phục hội

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>