AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động tiêu biểu của Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX là

  • A. tổ chức phong trào Đông Du
  • B. mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì
  • C. thành lập Hội Duy tân
  • D. mở trường Đông Kinh nghĩa thục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 11 trang 142, suy luận

  Cách giải:

  Tù năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam nhu Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

  Đây là hoạt động tiêu biểu của Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>