AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. chế độ phân biệt chủng tộc
  • B. chủ nghĩa thực dân kiểu mới
  • C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ
  • D. chế độ độc tài thân Mĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 35, 36, suy luận

  Cách giải:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân châu Phi đấu tranh chống thực dân Pháp, Bồ Đào Nha, ... đều là những nước thuộc chủ nghĩa thực dân kiểu cũ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>