AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là do

  • A. nhân dân không tiếp tế được cho nghĩa quân
  • B. thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến với đường lối đúng đắn
  • C. Pháp kết hợp tấn công quân sự với thủ đoạn chính trị đàn áp khởi nghĩa
  • D. so sánh lực lượng quá chênh lệch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế bao gồm:

  • Thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến với đường lối lãnh đạo đúng đắn.
  • Tư tưởng lãnh đạo của Đề Thám (chủ hòa) không hợp với nhiều nghĩa quân (chủ chiến).
  • Nhiều nghĩa quân đã bị trói buộc vào tình trạng tá điền không công cũng gây nên sự rạn nứt trong nội bộ của nghĩa quân.
  • Nghĩa quân Yên Thế chưa lấy đuợc lòng dân do đôi khi nghĩa quân vẫn cướp bóc, sách nhiễu dân chúng.
  • Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa chỉ là để giữ một vùng đất nhỏ độc lập với chính quyền của Pháp, chỉ phù hợp vói nông dân lưu tán cư trú ở Yên Thế, mà không cuốn hút được các thành phần xã hội khác ở Việt Nam lúc đó.
  • Thiếu cộng tác vói các phong trào chống Pháp khác tại Việt Nam lúc đó.

  Trong đó, nguyên nhân đầu tiên là cơ bản nhất phản ảnh tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ở Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>