AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những điểm khác giữa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862 với cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn trước là

  • A. kết hợp chống Pháp và chống phong kiến đầu hàng
  • B. tương quan lực lượng chênh lệch ngày càng có lợi cho ta
  • C. diễn ra sôi nổi, khiến cho Pháp gặp nhiều khó khăn
  • D. thể hiện lòng yêu nước, ý chí bất khuất chống ngoại xâm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  • Trước năm 1862: cuộc kháng chiến của nhân dân có sụ lãnh đạo của triều đình.

  Từ năm 1862 trở đi: triều đình Huế tỏ thái độ hòa hoãn với Pháp, vừa sợ Pháp vừa sợ dân, kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), công nhận 3 tỉnh miền Đông Nam Kì thuộc Pháp => Cuộc kháng chiến của nhân dân ta lúc này là kết hợp chống Pháp và chống phong kiến đầu hàng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>